Hoşgeldiniz. yapabilir yada yeni hesap açabilirsiniz.
Alışveriş sepetinizde hiç ürün bulunmamaktadır.

ORGANİK TARIM NEDİR?

ORGANİK TARIM NEDİR?
Organik tarım, tüm canlılara ve çevreye dost üretim sistemlerini içeren; yetiştiricilikte, insana ve çevreye zararlı sentetik kimyasal ilaç, hormon ve gübrenin kullanılmadığı bir tarım yöntemi. Ancak organik tarımın, sadece tarımsal girdi yönetimiyle sınırlandırılması doğru olmaz. Organik tarım, aynı zamanda çiftliğin yönetiminden ürünlerin pazarlanmasına kadar, kendi özel prensip ve uygulamaları olan, sürdürülebilir ve izlenebilir bir tarım yöntemi. Organik yetiştiricilikte üretimle ilgili tüm faktörler bir bütün olarak ele alınıyor ve tarım işletmelerinin kendine yeterliliği öncelikli. Bunun için toprak, bitki, hayvan ve insan arasındaki doğal döngünün işlerliği gözetilerek kullanılan doğal kökenli hammaddelerin, mümkün olduğunca işletmenin içinden veya yakın çevresinden sağlanması amaçlanıyor. Organik üretim, çiftlikte kullanılan girdilerin (tohum, gübre, ilaç vb.) doğal çevreyi tehdit eden etkilerinden kaçınmayı taahhüt ediyor. Organik tarımda, tohumdan tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalar (yetiştiricilik, işleme, paketleme, etiketleme, depolama vb.), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarınca (KSK) denetleniyor.
 
                                                                                                                                
ORGANİK TARIM, ORGANİK, BİYOLOJİK ve EKOLOJİK TARIM ARASINDA FARK VAR MI?
Organik tarım farklı dillerdeki kullanım biçimleri nedeniyle ekolojik ya da biyolojik tarım olarak da adlandırılabiliyor. Örneğin, İngiltere’de organik (organic), Almanya’da ekolojik ve biyolojik (ökologish), Fransa’da biyolojik (biologique) kelimeleri kullanılıyor. Bunlar genel olarak birbirleriyle eşanlamlı olarak kabul ediliyor. Ancak ekolojik tarım ekoloji kelimesinin içerdiği geniş anlam itibariyle bazı otoritelere göre biyolojik çeşitlilik, sosyo-ekonomik boyut, yenilenebilir enerji kullanımı gibi daha geniş bir amaçlar bütününü de ifade ediyor.