Hoşgeldiniz. yapabilir yada yeni hesap açabilirsiniz.
Alışveriş sepetinizde hiç ürün bulunmamaktadır.

TARİHÇE

Var olan koruma statüleriyle yetinmeyen Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD), Çıralı’da kalkınma ve koruma dengesinin daha etkin olarak korumasını sağlamak amacıyla Nisan 1997’de, Avrupa Birliği LIFE 3. Ülkeler Programı tarafından sağlanan finansal destekle, merkezi ve yerel yöneticilerle işbirliği içerisinde kapsamlı bir projeye başlamıştır. Kasım 2000’de tamamlanan “Türkiye'de Kıyı Yönetimi ve Turizm: Çıralı ve Belek Projesi”, Çıralı’da organik tarım ve ekoturizm çalışmalarını, çevre koruma ağırlıklı etkinlikleri sürdürebilecek bir kooperatifin de kurulmasına öncülük etmiştir. Kooperatif, deniz kaplumbağaları ile başlayan koruma çalışmalarının, yıllar içinde yörede yaşayan halkın ihtiyaçlarına göre şekillenmesinin sonucunda doğmuştur.

S.S. Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifi 2000 yılının Kasım ayında Ulupınar Köyü üreticileri başta olmak üzere, Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD), Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Alt yapı İşletme Birliği (GATAB) ve Kemer Kaymakamlığı’nın bir araya gelmesiyle kurulmuştur. 7 üye ile kurulan kooperatifin üye sayısı 2003 yılı Ekim ayı itibariyle 35’e ulaşmıştır. Kooperatifin amacı, ortakların, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini, kalkınmalarını sağlamak, ekolojik üretimde bulunmalarını teşvik etmek ve desteklemek, ürettikleri ürünleri pazarlamak, yeni iş alanları açarak ortaklara kazanç  imkanı yaratmak ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamaktır.

Bu amaca uygun olarak Ulupınar Kooperatifi 2000 yılının sonunda GATAB ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF Türkiye) ile işbirliği içerisinde, UNDP-GEF/SGP’nin desteklediği 3 yıllık "Koruma Altındaki Alanlarda Yaşayan Halk İçin Sürdürülebilir Kalkınma Projesi"ne başlamıştır. Biyolojik çeşitlilik açısından önemli alanların, türlerin  ve tarihi değerlerin korunarak yöre halkına ek gelir kaynakları yaratılmasını amaçlayan bu proje ile Çıralı’da organik tarım çalışmaları başlatılmıştır.

2004 yılında Ulupınar Kooperatifi "Çıralı Ulupınar’da Katılımcı Eko-Tarım Ve Eko-Turizm Gelişim Planının Uygulanması' adlı yine UNDP-GEF/SGP tarafından desteklenen yeni bir projeye başlamıştır. Halen sürmekte olan bu proje kapsamında:

  1. Çıralı ve yan koylarına yumurtalarını bırakan deniz kaplumbağalarının korunması için WWF Türkiye'nin bilimsel danışmanlığında izleme ve koruma çalışmaları yürütülmüştür;
  2. Deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik panolar hazırlanarak uygun yerlere yerleştirilmiştir;
  3. Yürütülen koruma çalışmaları 4-5 Aralık 2003 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “I. Ulusal Deniz Kaplumbağası Sempozyumu”nda sunulmuştur;
  4. UNDP-GEF/SGP ve BSB (Belgesel Sinemacılar Birliği) desteğiyle Çıralı: Doğala Dönüş belgeseli hazırlanmıştır;
  5. Eko- turizm faaliyetleri için hazırlık ve eğitim çalışmaları yürütülmektedir;
  6. Organik tarım uygulamaları hakkında üreticilere eğitim verilmekte, yöredeki çiftçilerin sera ve bahçeleri kontrol edilerek çiftçilere danışmanlık yapılmaktadır;
  7. Yapılan çalışmalar Bakanlıklar’da düzenlenen ulusal toplantılarda sunulmaktadır;
Ulupınar Kooperatifi, alanda çeşitli çalışmalar yürüten Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu (TÜBITAK) ve Marmara Araştırma Merkezi, Enerji Sistemleri ve Çevre Araştırma Enstitüsü’ne, ODTÜ, Glamorgan Üniversitesi ve Malta Üniversitesi’ne de destek sağlamaktadır.